7 of 19 photos


Wild Mountain Goat

Hidden Lake Trail, Glacier National Park, Montana
Wild Mountain Goat